NIN SHEN DO

- droga ukrytego ducha - to przede wszystkim droga odkrywania siebie poprzez ekspresje ruchową, którą tworzymy - ścieżka świadomego ruchu ciała, które ma na celu zaprowadzić do poznania swojego ja. Jeśli chodzi o techniczny aspekt to jest to połączenie zdobytej wiedzy na temat sztuk walki i filozofii dalekiego wschodu jak i systemów teraźniejszego militarnego i cywilnego combat. Podbudową filozoficzną i mentalną systemu jest tai chi chuan.
System zbudowany jest w ten sposób żeby można było z niego korzystać w celach obronnych, sprawnościowych ale tez jako wskazówka do swojej własnej ścieżki samorealizacji.
Może być również uzupełnieniem innych sztuk walki i systemów ponieważ najważniejszą zasadą nin shen do jest wolny umysł i rozwój bez barier.
Patrząc pod tym kontem sztuka ta jest rozwijana i budowana przez adeptów, którzy tworząc swój system dokładają swoje spostrzeżenia i doświadczenie do budowanego systemu.
Założeniem nin shen do jest twierdzenie , że każdy człowiek jest indywidualnością i doskonałością, która odkrywa się poprzez swoje czyny. Jeśli chodzi o sztukę, to do osiągnięcia mistrzostwa potrzeba stworzyć swój styl niepowtarzalny i dopasowany do swojego ciała, umysłu i ducha.
W odróżnieniu od wielu innych sztuk walki, nin shen do odrzuca zarówno ćwiczenie form - ściśle określonych, wyreżyserowanych układów kombinacji ruchowych, jak i rozumienie sztuki walki jako zestawu ustalonych technik. Zamiast tego nin shen do proponuje niezwykły, z jednej strony zakorzeniony w tradycji, a z drugiej bardzo nowoczesny system metod treningowych i wiążących je koncepcji, opierający się na doskonaleniu percepcji ciała, jego ruchu i siły. Od samego początku pracuje się nad rozwinięciem doskonałej koordynacji umysłu i ciała, synchronizacji półkul mózgowych i co najważniejsze nad możliwie pełnym i harmonijnym wykorzystaniem naturalnego potencjału. Szczególnie podkreśla się znaczenie intuicji i spontaniczności.
A wiec...otwórz się, poznaj się, idź swoja ścieżką, bądź wolny...